DaJiBaChuRuMiShuDeBiLi急诊妇科~先兆流产??

发布时间:2019-04-21 17:24:17  作者:x.xiaqian.net/ 评论:0

  

主要问题:DaJiBaChuRuMiShuDeBiLi急诊妇科~先兆流产??,35岁刚怀孕38天,4月19发现下面有点血,至今4天,有做B超子宫饱满、内膜回声欠均

 

原文链接:https://x.xiaqian.net/LiangXingWenDa/10071.html
主题标签:DaJiBaChuRuMiShuDeBiLi急诊妇科~先兆流产??
延伸阅读:美女>男人> 短视频
    网云标签