XiaoShuoWoBaXiaoYiZiGanGanLiao多囊卵巢输卵管上举待做人工授精中

发布时间:2019-04-21 17:37:19  作者:x.xiaqian.net/ 评论:0

  

主要问题:XiaoShuoWoBaXiaoYiZiGanGanLiao多囊卵巢输卵管上举待做人工授精中,做人授在等月经月经一直不规律15天来一次做了宫腔镜检查没问题上个周五出血血不多今天第三天也是不多医嘱单是第2-5天去医院做b超促排我现在不确定是不是月经该怎么判断呢

 

原文链接:https://x.xiaqian.net/LiangXingWenDa/10108.html
主题标签:XiaoShuoWoBaXiaoYiZiGanGanLiao多囊卵巢输卵管上举待做人工授精中
延伸阅读:美女>男人> 短视频
    网云标签