YinDangSiWaNvJiaoShi末次月经1月25号,请问预产期怎么算啊。

发布时间:2019-04-21 17:48:32  作者:x.xiaqian.net/ 评论:0

  

主要问题:YinDangSiWaNvJiaoShi末次月经1月25号,请问预产期怎么算啊。,末次月经1月25号,请问预产期怎么算啊。

 

末次月经1月25号,那么你的预产期就是11月2号。计算方法是,月份加9或者减3,日期加起7。如果是农历的话,日期加15。整个孕期,280天。40个孕周。

原文链接:https://x.xiaqian.net/LiangXingWenDa/10115.html
主题标签:YinDangSiWaNvJiaoShi末次月经1月25号,请问预产期怎么算啊。
延伸阅读:美女>男人> 短视频
    网云标签